ସାବାସ୍…ବାପା ହେବ ତ’ ଏମିତି

ବାପା… ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର । କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରରେ ଭରି ରହିଛି ପୁରା ଦୁନିଆ। ମା’ର ମମତା ଯେମିତି ଅମୃତ, ବାପାର ସ୍ନେହ ସେମିତି ଅସୀମ। ଇଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଣେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଦାୟୀତ୍ବର ପ୍ରତିଛବି। ନିଜେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ରଖିବାକୁ, ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ବି ପଛରେ ନାହାଁନ୍ତି।