ବିପଦର ସଂକେତ ଦେଉଛି ମହାକଳ୍ପବଟ!

ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିନ ଲାଗୁଥିଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ଥିବା ମହାକଳ୍ପବଟ। ହେଲେ ଅଚାନକ ସବୁପତ୍ର ଝଡ଼ି ଗଲା। ସବୁଜ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ିପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ।