ଏହା କ’ଣ ଖରସ୍ରୋତା?

ଯାଜପୁର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀର ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଚିତ୍ର। କେବଳ ନାଁ ଆଉ ଆକାରରେ ନଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଖରସ୍ରୋତା ଆଜି ତାର ପରିଚୟ ହରାଇଛି। ନା କେବଳ ଖରସ୍ରୋତା ହେଲେ ପରିଚୟ ଏକ ଶୁଷ୍କ ହ୍ରଦଠୁ ବି ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡିଛି।