ବାରମ୍ବାର ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷତିକାରକ

କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ବାରମ୍ବାର ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ହଁ ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ…