ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ପରେ ମୁସଲମାନ

କୁହାଯାଏ ମାନବ ସେବା ହେଉଛି ମାଧବ ସେବା।କିନ୍ତୁ ଏହି ସେବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର କଥା ଉଠେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ବୋଧହୁଏ ବହୁତ ଲୋକ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି।କିନ୍ତୁ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆସେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପେ ଆପେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯାଏ।