କାହା ପଛରେ ବାୟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ?

ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମିସ୍‌ ୟୁନିର୍ଭସ ହରନାଜ କୌର ସନ୍ଧୁ । ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ନା ସେୟା ନୁହେଁ । ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ କିଏ ଓ ଆଗକୁ ସେ କଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ।