ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ୁଛି

ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରେମ ଆଉ ଫୁଲେଇ ପ୍ରେମିକା ଯେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ କଳା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମାଡିମକଚି ଜୀବନ ନେଇଯିବ ସେକଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ରଂଜିତ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ମିଳେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଏମିତି ଭାବନା ବୋଧେ ବଂଚିବାର ଇଛାକୁ ଛଡାଇ ନିଏ।