ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରି ଛୁ!

ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଥିଲା। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ୪ ଦିନ ହେଲାଣି ବୟପ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଘରେ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେ. ଦୀପିକା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକର ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି।