ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦିଅରକୁ ଛୁରିଭୁସି ହତ୍ୟା, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

ଭାଇଜର ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦିଅରକୁ ଛୁରି ଭୁସିଲା ପ୍ରେମିକ