ମାଛ ରାନ୍ଧିଲେ ହେଲେ ଖାଇ ପାରିଲେନି

ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡି ଚାଲିଯିବି ମୁଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସିଏ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବା। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆଗପଛ ହୋଇ ଯିବା। ମାଛ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରି ରଖିଥିଲେ ହେଲେ ଖାଇପାରିଲେନି।