ଗୃହ ଅଚଳାବସ୍ଥା ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାମ ରାଉତ କହିଲେ- ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା,ତାଙ୍କର ସେବା ବ୍ୟାହତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଥୋଇବା ସମୀଚିନ ନୁହେଁ