ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ପଠାଇଥିବା ଫର୍ମକୁ ନେଇ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ