ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି, ସବୁ କିଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ବୁଝନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାଗଜ ଦେଲେ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ: ହେମା ଗମାଙ୍ଗ