ରାୟଗଡ଼ା ଥେରୁବାଲି ଇମ୍ଫା ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତ ଥିବା କହିଲେ ବିଜେପି ନେତା ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗୀ,‘ଆଦିବାସୀମାନେ ସରଳ, ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାହ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ତୃତୀୟ ମହଲା ବା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଭଳି ହେଉଛି