ବାଦାମବାଡ଼ି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ବିକେ ଶର୍ମା କହିଲେ- ନିଆଁଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ୮ଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ୧୦୦ କର୍ମଚାରୀ ନିଆଁ ଲିଭାଛନ୍ତି