ବାରିପଦା: ବଡ଼ସାହି ଯୋଡ଼ିପାଳରେ ଅଘଟଣ, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ୬ ବଖରା ଭସ୍ମ, ୫ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ବାରିପଦା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଅଟୋ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ ଜଳି ପାଉଁଶ