ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବାଙ୍କୁ ନଈ ସୁଅରେ କାନ୍ଧରେ ବୋହିନେବାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କହିଲେ-ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ବ୍ୟଥିତ