ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ବାଲୁଗାଁ ଥାନା ଅନପୂର୍ଣ୍ଣାନଗରରେ ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହୋଇ ନାବାଳିକାକୁ ଛୁରି ଭୁସି ହତ୍ୟା; ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛୁରି, ରକ୍ତ ଭିଜା ସାର୍ଟ ଜବତ