କୋଣାର୍କ: ରାମଚଣ୍ଡୀ ବଡ଼ଗାଁରେ ସକାଳେ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଜଣେ ଯୁବକ ମୃତ, ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା, ପ୍ରତିବାଦରେ କୋଣାର୍କ-ପୁରୀ ଏନ୍ଏଚ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ଲୋକେ