ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଅଖ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣା: ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ-ଅଖଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳା ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା