ଫେକ୍‌ ପ୍ଳେସ୍‌ମେଣ୍ଟ୍‌ ମାମଲା:ଗିରଫ ପ୍ଳେସ୍‌ମେଣ୍ଟ୍‌ ଡିନ୍‌ ରାଜକୁମାର ହୋତାଙ୍କୁ ୩ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ କମିଶନରେଟ୍‌ ପୋଲିସର ଆବେଦନ