ରାୟଗଡ଼ା ସିଆରପିଏଫ୍‌ ବିଗ୍‌କ୍ୟୁ ଗୋଦାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ଯବାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ; ସଟ୍‌ ସର୍କିଟ୍‌ରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସନ୍ଦେହ