ବଣାଇ: ଲହୁଣିପଡ଼ା ଥାନା ସମରଦରି ଛକରେ ଟ୍ରକକୁ ପଛରୁ ପିଟିଲା ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍; ୧୨ ଆହତ, ୩ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, କାମ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକରେ ଆସୁଥିଲେ