ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୀପକ ସ୍ୱାମୀ ଅପହରଣ ନେଇ ବିକ୍ରମ ମହାନ୍ତି କହିଲେ-ଦୀପକଙ୍କ ଅପହରଣରେ ମୋର କୌଣସି ସଂପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ନାହିଁ