ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳରର ଯୁକ୍ତ ୩ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ, କଳାରେ ୯୨୪୧%, ବିଜ୍ଞାନରେ ୯୪.୪୬%, ବାଣିଜ୍ୟରେ ୯୩.୪୬ ଓ ବିସିଏରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ କରିଛନ୍ତି