ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ମାସକ ଭିତରେ ହଟିବ ସ୍ପିଡ୍‌ ବ୍ରେକର, ସ୍ପିଡ୍‌ ବ୍ରେକର ବଦଳରେ ଲାଗିବ ରମ୍ବଲ୍ସ: ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ