Sports

Latest News

ଚୋଟ ମାରିଚାଲିଥିଲା ପ୍ରେମିକ, ଦେଖି ହସୁଥିଲା ପତ୍ନୀ

ଚୋଟ ପରେ ଚୋଟ ମାରିଚାଲିଥିବା  ପ୍ରେମିକ,  ଦେଖି ହସୁଥିଲା  ପତ୍ନୀ ।   | Odisha Reporter
  • Crime
  • Monday, 23 January 2023

ଧରମ ଭାଇକୁ ପ୍ରେମିକ  ସଜାଇଥିଲେ। ଘର ତୋଲିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ  ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ନେଇଥିଲେ ବଜ୍ର ଶପଥ। ପ୍ରେମର ନିଶା ଏତେ  ଜୋର ଘାରିଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ଭୁଲିଗଲେ ନିଜର  ଏକ  ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ଅଛି ବୋଲି! ଧରମ ଭାଇକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଯାଇ ଶେଷରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବି ପଛେଇଲେ ନାହିଁ ଏହି ପତ୍ନୀ!