ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ମହାଭାରତ

ଶାଶୁ , ନଣନ୍ଦ ଓ ବୋହୁ କଳି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମାନଗର ପରେ ଏବେ ମାର୍ଥା ସାହି । ଜଣେ ନୁହେଁ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ବୋହୁ । ଶାଶୁ ଘର ଲୋକେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ବୋହୂ ।