ରାଗି ଗଲେ ଅକ୍ଷୟ!

ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରିପାରେ ଇଡି। ଇଡ଼ି ଅଫସି ସମ୍ମୁଖରେ ରାଗିଗଲେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା।