ଦଶମରେ ଉଧଲିଆ ପଳାଇଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା!

ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ସହ ଫେରାର ମାରିଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା! ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପ୍ରେମ, ପ୍ରତାରଣା ଆଉ ଉଧଲିଆ ଯିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା! ଛୋଟ ବେଳର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରାସାଦ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା!