ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ବାହାରିବ ସତ !

ରୁଚିକା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରୁଚିକାଙ୍କ ମା। ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଯାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ।