ବିଜେଡିକୁ ହରେଇଦେଲେ ଯାଜପୁର ନେତା!

ଧାମନଗରରେ ହାରିଲା ବିଜେଡି। ବିଜେଡିକୁ ହରାଇଲା କି ଯାଜପୁର? ଶ୍ରେୟ ନେବା ଲାଗି କରିଥିଲେ ସବୁ ଯୋଜନା। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଠୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରର ନେତା ବି ଆସିଥିଲେ।