ବାତ୍ୟା ବେଳେ ବେଶି ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ

ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ହେଲେ ବାତ୍ୟାକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଉ ଥିବା ଲୋକ ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ହାତୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସାହସୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।