ବିଧାନସଭାରେ କଣ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା?

ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ୍ ବିଧାନସଭା ଯାଉଥିଲେ ସିଧା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଚ୍ୟାମ୍ବରରେ ବସୁଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଘନିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ। ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଅନାୟାସରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ବିଧାନସଭାରେ।