ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

ଡେରିରେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଳି ଦେଲେ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ।