ନବୀନଙ୍କ ଗାରିମା ବଢ଼ିଲା ନା ଛିଡ଼ିଲା?

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତାପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଲା ନା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିନ୍ଦିତ କଲା? ନବୀନଙ୍କୁ ଖୁସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତାପ କହିଥିବା ଏହି କଥାରେ ମୁଖିଆ ସତରେ ଖୁସି ହୋଇଥିବେ ତ?