ରାସ୍ତାରେ ଲାଗି ପାରିବନି ହୋର୍ଡିଂ

ହକି ପାଇଁ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର। ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସଜାଗ ହୋଇ ଉଠିଛି ବିଏମସି ଓ ବିଡିଏ। ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଭେହିକିଲ୍ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି।

hoarding

hoarding

Debendra Prusty
  • Published: Wednesday, 04 January 2023
  • Updated: 04 January 2023, 11:22 AM IST

Sports

Latest News

ହକି ପାଇଁ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର। ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସଜାଗ ହୋଇ ଉଠିଛି ବିଏମସି ଓ ବିଡିଏ। ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଭେହିକିଲ୍ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି।

https://youtu.be/Vp3XYKqnP7M

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ରାସ୍ତାରେ ଲାଗି ପାରିବନି ହୋର୍ଡିଂ

ହକି ପାଇଁ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର। ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସଜାଗ ହୋଇ ଉଠିଛି ବିଏମସି ଓ ବିଡିଏ। ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଭେହିକିଲ୍ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି।

hoarding

hoarding

Debendra Prusty
  • Published: Wednesday, 04 January 2023
  • Updated: 04 January 2023, 11:22 AM IST

Sports

Latest News

ହକି ପାଇଁ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର। ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସଜାଗ ହୋଇ ଉଠିଛି ବିଏମସି ଓ ବିଡିଏ। ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଭେହିକିଲ୍ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି।

https://youtu.be/Vp3XYKqnP7M

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ରାସ୍ତାରେ ଲାଗି ପାରିବନି ହୋର୍ଡିଂ

ହକି ପାଇଁ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର। ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସଜାଗ ହୋଇ ଉଠିଛି ବିଏମସି ଓ ବିଡିଏ। ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଭେହିକିଲ୍ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି।

hoarding

hoarding

Debendra Prusty
  • Published: Wednesday, 04 January 2023
  • Updated: 04 January 2023, 11:22 AM IST

Sports

Latest News

ହକି ପାଇଁ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର। ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସଜାଗ ହୋଇ ଉଠିଛି ବିଏମସି ଓ ବିଡିଏ। ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଭେହିକିଲ୍ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି।

https://youtu.be/Vp3XYKqnP7M

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ରାସ୍ତାରେ ଲାଗି ପାରିବନି ହୋର୍ଡିଂ

ହକି ପାଇଁ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର। ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସଜାଗ ହୋଇ ଉଠିଛି ବିଏମସି ଓ ବିଡିଏ। ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଭେହିକିଲ୍ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି।

hoarding

hoarding

Debendra Prusty
  • Published: Wednesday, 04 January 2023
  • Updated: 04 January 2023, 11:22 AM IST

Sports

Latest News

ହକି ପାଇଁ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର। ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସଜାଗ ହୋଇ ଉଠିଛି ବିଏମସି ଓ ବିଡିଏ। ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଭେହିକିଲ୍ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି।

https://youtu.be/Vp3XYKqnP7M

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos