‘ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍‌ ବାଟ ଛାଡ଼’

ଫସିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିବା ପାଇଁ କଲ ଆସିଥିବା ରୋଗୀକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ରାଜଭବନ ଏଜି ଛକ ମଧ୍ୟରେ ଜାମରେ ଫସିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ।