ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଝରିବ ନିଆଁ, ଜଳିବ ଦୁନିଆ !

ଖରାପ ହୋଇଯିବ ଟିଭି! ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ରେଡ଼ିଓ! ଆକାଶରୁ ହେବ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା! ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଝରିବ ନିଆଁ। ଜଳିବ ଦୁନିଆ! ପୃଥିବୀ ମୁହାଁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସୌର ଝଡ଼।