ସାବଧାନ, ଏଣିକି ଡବଲ ଫାଇନ୍

ବାଇକ ଚାଳକ ସାବଧାନ। ଗାଡିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ସହଯାତ୍ରୀ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତ ? ଯଦି ନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତ ପିନ୍ଧିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଚେକିଂ କଡାକଡି ହେଲାଣି।