ରକ୍ତର ସଂପର୍କ ଦୂରେଇଗଲେ କେତେ କଷ୍ଟ

ପୁଅ ଓ ବୋହୂ ବୁଝିପାରିଲେ ନିଜର ଭୁଲ୍। ବାପାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲେ ପୁଅମାନେ। ଜେଜେଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଆଗରେ ଚାଲିଛି ନାତୁଣୀ। ସେ ଜେଜେଙ୍କ ହାତକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛି ..ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ଜେଜେଙ୍କୁ ସେ ବହୁଦିନ ହେଲା ଦେଖି ନଥିଲା।