ଖବରର ଆଖି

ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ରୋତ ପାଦ ପଛକୁ ଠେଲୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଜନିଆ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଆଗକୁ ମାଡିଚାଲିଥିଲେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍‌। ପ୍ରତିଟି ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ବନ୍ୟାର ତାଜା ଚିତ୍ର….