ବାଲେଶ୍ୱର: କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଗରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ୧୦ ଶ୍ରମିକ, ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ନେଇ ତାମୁଳିଆ ଗେଟ୍ ପାର୍ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା