IPS ସତୀଶ ଗଜଭିୟେଙ୍କ ଉପରୁ ନିଲମ୍ବନ ଉଠିଲା: ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଉଠାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ; ସାରଥୀଙ୍କୁ ମାତ୍ରାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ