ତାଳଚେର-ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ୩୦୦ କୋଟି, ଜୟପୁର-ମାଲକାନଗିରି ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ୯୫ କୋଟି, ଜୟପୁର-ନବରଙ୍ଗପୁର ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ୧୫୦ କୋଟି ଅନୁଦାନ: ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲେୱେ GM ଉମେଶ ସିଂହ