ଭଦ୍ରକ: ଘରେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚରମ୍ପା କେନାଲ ରୋଡ୍‌ରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଭଙ୍ଗାରୁଜା