କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ମହାକାଳପଡା ବ୍ଳକ୍ ବରମଠ ଓ ବାରଡାଙ୍ଗ ଗାଁରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଜମ୍ୱୁ- ମର୍ଶାଘାଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, ଗାଡି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ