ନାରାୟଣପାଟଣା:ପୋଡୁଚାଷ ପାଇଁ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁରେ ଟେଲିଫୋନ୍‌ ତାର ପୋଡି ନାରାୟଣପାଟଣା-ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକକୁ ଟେଲିଫୋନ୍‌ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ