ହସକଥା: ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତର ପିଲା

ବାପା- ପୁଅ, ଆମେରିକାରେ ତ ୧୫ ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।

ପୁଅ- କିନ୍ତୁ ବାପା, ଭାରତରେ ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷକର ହେଲା ବେଳକୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗନ୍ତି।