ଅପେକ୍ଷା

ମାଆ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଆସିବା ଆଗରୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇ ସାରିଥିଲେ। ପରିବେଶରେ, ପ୍ରକୃତିରେ। ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆପ୍ଲୁତ ସାରା ବିଶ୍ବ। ସବୁଠି ଏବେ ତାଙ୍କରି ବନ୍ଦନା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠି ସାଜସଜ୍ଜା। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଖି ଆନନ୍ଦରେ ଛଳଛଳ। ମାଆଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଏଇ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଲାବଣ୍ୟ ନାୟକ।